header
آمار بازدید
شروع شمارش: 1397-02-24
کل بازدید ها: 53544
بازدید کننده: 49736
بازدید های امروز: 96
بازدید های دیروز: 162
زمان

جمعه 8 بهمن 1400

بررسی تطبیقی مضامین مشترک و غیر مشترک در اشعار فروغ و پروین
مقدمه 9
چکیده 11
فصل اول 13
از تولد تا جاودانگی 13
2-1) اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در بدو تولد پروین 14
2-2) مدرسه‎ی آمریکایی ایران بِتِل 16
2-3) مجله بهار 17
2-4) جشن فراغت از تحصیل پروین 18
2-5) پروین در اجتماع 22
2-6) اوضاع سیاسی و اجتماعی و ادبی در زمان فروغ 23
2-7) فروغ که بود؟ 25
2-8) فروغ در اجتماع 27
2-9) گفته‎های دیگران: 30
یادداشت‎های پدر 30
پروین دلی لبریز از اندوه نداشت 33
سروده‎های شهریار درباره پروین: 34
درمورد فروغ 38
فروغ و پروین از دیدگاه سیمین بهبهانی 40
2-10) تأثیرات: 41
فصل دوم 55
مختصات فکری 55
معنای واژه مضمون 55
3-1) عرفان 55
3-2) دین و اخلاق 59
3-3) عشق 62
چرا عشق نه؟ 65
3-7) جلوههای فرهنگ ایرانی 82
3-8) حکمت‎ها و پندها 85
3-9) آرزوها 87
فصل سوم 93
سبک شناسی 93
فصل پنجم: سبک شناسی(مختصات زبانی، ادبی) 93
4-1) افعال 94
4-2) واژه‎های خاص 97
بسامد واژگان پروین 99
بسامد واژگان فروغ 100
4-3) ویژگی جملات و واژه‎ها 100
نمونه‎هایی برای ترتیب واژگان در جمله: 102
نمون‎هایی ازجمله‎های ندایی در دیوان پروین: 102
ویژگی‎های سبکی پروین 103
چند بیت که در آنها مصدر استن به کار رفته است: 103
موصوف و صفتهای مقلوب: 104
مخفف‎ها 104
سکون حرف صدادار 104
مشدد کردن حروف ساکن 105
افعال پیشوندی 105
فعل مرکب 105
فعل گروهه(عبارت فعلی) 106
استفاده از ماضی استمراری کهن 106
استفاده از مصدر به جای فعل 106
استفاده از واژگان کهن 107
ترتیب اجزای جمله در اشعار فروغ 108
نمونه‎هایی از جمله‎های ندایی 108
استفاده از مضارع ساده در معنای اخباری 108
استفاده از مضارع ساده در معنای التزامی 108
حذف فعل کمکی 109
مخفف کردن واژهها 109
مصدر به جای فعلی که زمان و شخص دارد 109
صفت‎ها سرجای خودشان هستند 110
4-4 ) قالب، وزن، بحر 110
مسمط‎های پروین 111
مثنوی 113
قصیده 114
غزل 115
قطعه 116
چهار پاره 117
شعر نو 118
وزن و بحر‎های مثنوی‎های پروین 118
وزن و بحر‎های غزل‎ها 119
وزن و بحر مسمط واره 119
وزن و بحر قصیده‎ها 120
4-5) عناصر ادبی 124
تمثیل 125
تشبیه: 128
استعاره 129
کنایه: 131
تکریر (تکرار): 132
1ـ تکرار واک (واج آرایی): 132
2 ـ تکرار هجا: 132
3 ـ تکرار واژه 133
واج آرایی فروغ: 133
تکرار هجا: 133
تکرار کلمه: 133
تکرار جمله: 133
جناس 134
رد الصدر علی العجز 135
ردالمطلع 135
تلمیح 136
4-6) درون مایه‎ها 137
رنگ 137
گل 138
درختان و گیاهان 139
حیوانات 140
فصلها 141
تمثیل یا اَلِگوری (ALLEGORY) 142
ادبیات تعلیمی و اندرزی (DIDACTIC LITRATURE) 143
مناظره 144
فابل FABLE 145
طنز 146
فهرست منابع 148

  • قیمت (تومان):20,000
  • قیمت خرید نقدی (تومان): 20,000
  • خرید پستی خرید نقدی
سبد خرید
جستجو
پشتیبانی از طریق مسنجر
طراحی سایت : واحد فنی ایران مارکت سنتر (شرکت نگین ابتکار توس)
به ncactus.ir امتیاز دهید :
با تشکر از حمایت شما